johanneberg.hyrabostad-goteborg.se: Bostad i Eklandagatan

Bostad i Eklandagatan

Denna gata fick sitt namn så sent som år 1923. Den är ca 1,4 km lång men kännetecknas främst för att vara en lång uppförsbacke. Vid Södra Vägen i stadsdelen Lorensberg startar den och löper sedan upp till Wallenbergsgatan där gatan svänger av. Då den har ett centralt läge, trafikerar flera bussar området. Gibraltargatan är populärt vad gäller boende. De många lägenheterna här är centralt belägna med närhet till service och nöjen. Från gatan kan man snabbt ta sig in till city. Men också Gibraltargatan erbjuder närservice i form av vårdcentral, träning och hälsa, samt gångavstånd till idrottsanläggningar.

Icon CO2 neutral website English transparent.png